Còn mở

Design

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹6205 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I need a freelancer to help me with Design , my budget is around ₹ 1500 - 12500 INR and I need this project to be done within one week

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online