Đã đóng

Design a Website

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $562 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I need a website design for a TV service provider. The design should include the following:

1. Public home page (One page design)

1.a Big image representing what the company offers with a message and a sign up button.

1.b Supported Platforms (mobile, web, tv box, etc)

1.c Pricing (3 plans available) with call to action

1.d Contact form

2. Login/ Register/ Forgot password pages

3. Channels list (or grid)

4. Player page with player, list of channels and tv guide (think YouTube player page with more videos on the right and comments under.

5. About Us page that will include:

5.a Who we are

5.b Our Mission

5.c The Team

5.d Contacts

6. Affiliate page - to promote our affiliate program

7. Affiliate partner page - with details about the partner, our services and contacts.

8. Terms, Privacy, FAQ

I can provide more details if needed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online