Đã đóng

UX/UI Designer Needed - Website Landing Page Redesign -- 2

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €151 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

We're doing a redesign of our landing page and need someone with UX and UI design skills to help. We've already got sketches and an idea of what we want (see attached images). Now we need someone to put the design into reality to improve both usability and visual look and feel of the landing page.

Time efficiency is key for this project. Check out our current website at [url removed, login to view] and the attached sketches for an idea of the changes required.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online