EBAY template

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €20 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

Hello,

we'd like to redesign our home page and the product detail pages design on eBay.

We need someone who is really expert in managing such projects and can show us some samples of similar works already done.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online