Đã đóng

EBAY template

Dự án này đã được trao cho swsindia với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€20 - €250 EUR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Hello,

we'd like to redesign our home page and the product detail pages design on eBay.

We need someone who is really expert in managing such projects and can show us some samples of similar works already done.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online