Ecommerce page added to existing site

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

I need to add an ecommence page to an existing site to allow paid content downloads. I only want the buy button from the existing site to point to a ecommerce page where users once they have paid for the content can download the content for a period of time.

The web site is live and has been for 10 years and the content is now physical DVD's

5 products

Would like to use woocomerce as I already have account on the site.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online