Đã đóng

Ecommerce page added to existing site

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $194 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I need to add an ecommence page to an existing site to allow paid content downloads. I only want the buy button from the existing site to point to a ecommerce page where users once they have paid for the content can download the content for a period of time.

The web site is live and has been for 10 years and the content is now physical DVD's

5 products

Would like to use woocomerce as I already have account on the site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online