Còn mở

Edit Code on my Shopify Store

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

1. Fix the proportions of my product page equipped with the hurrify app

2. Remove the "default title" button from my pages without swatch options

3. Add the "compare at price" function to my "collections" page

4. Add ".00" to my compare at price function

5. I might need someone to add a swatch app to my store and add the images of the swatches in for me

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online