Đã đóng

Edit an online Store through WordPress

Dự án này đã được trao cho Searchminds với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $300 AUD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I have a website already established and I am after a few changes/improvements to the site.

***Please take the time to read my to do list and then bid for the job. I would like a final cost bid, not just a bid for the actual job. ***

*Example* - If you bid $[url removed, login to view] I expect you would be able to do it for $40.00. So please actually take time and quote appropriately.

Cheers!!

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online