Đã đóng

Erstellen eines Online-Shops

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €648 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€100 - €975 EUR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Erstellung eines einfachen Webshops:

- Vorzugsweise GAMBIO

- Integration in bestehende Webseite

- Eingabe von ca 600 Artikeln mit Fotos und kurzer Text in versch. Kategorien

- Deutsch & Englisch

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online