Đã đóng

Filter images on my website from Firebase database

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Fix existing codes to filter images in my website according to status field in Firebase database and add another date filter where you can filter images from a range of dates. when you choose this date to this date, all images from those dates must be retrieved.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online