Đã hoàn thành

Fix Submit Button in form on Wordpress site, PHP Java

Dự án này đã kết thúc thành công bởi khyatiraval với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

We have a customer we migrated to a wordpress site, but the form we carried over as is, it is PHP and Java, but sends the submitted form to the incorrect email address, we need this fixed.

You can look at the form at : [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online