Đã đóng

Fix bugs on already online store (Prestashop)

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €126 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have hired a freelancer here on [url removed, login to view] and there are some bugs left which has not been fixed. Now this freelancer is ofcourse not responding.

1. When you search for a specific word, there is some visual/graphical thats not appearing as it should.

2. Some categories are created not properly, they need to be looked at and corrected.

3. Some of the sections are not linked properly and needed to be linked properly to respective.

4. Update prestashop to latest version.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online