Đã hoàn thành

Fix my current website and make it more appealing, professional looking.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi uslive127 với giá $361 USD trong 17 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
17 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I have an online shop that is minimal in design and boring. I want it more to be pro that people are enc ouraged to buy.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online