Đã hoàn thành

Fixing an error with our posts

Dự án này đã kết thúc thành công bởi staticdesigner với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

We are having an issue with displaying our posts. Currently we use the posts tab on WordPress to display our blogs on our website. When viewing posts by category a total of 9 posts are displayed on the page. Unfortunately, towards the bottom of the screen the post previews bleed into the footer of the page covering up the 'older posts' link. The post previews are not all the same length and would look much better if they were all uniform in length. *See pictures attached

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online