Đã đóng

HTML CSS for mobile site

Dự án này đã nhận được 99 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $144 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

I need a mobile site. I already have a design for it, I just need it to be built. The desktop Site is designed and already built.

It's a custom designed social and ecommerce like platform. Project is urgent.

The Requirement is HTML and CSS for mobile.

Please apply for this job if you have prior experience only.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online