Còn mở

Hire an Android Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R8579 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R5250 - R10500 ZAR
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Hi, I'm wanting to create an app linked to a website/database. I'm happy to pay a fixed price and my budget is R5 000 - R10 000 ZAR. The application is a timer, data needs to be received from a website where the times etc are entered in. I haven't provided a detailed description nor uploaded any files. But this can be discussed and provided.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online