Hire a Website Designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 70

Mô Tả Dự Án

Im looking to start a marketplace thats competing with Airtasker with a different target market re professions and payments however I would like the website to show similar browse features as most important part. This includes design of logos and about 100- 120 pages to website.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online