Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4634 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 AUD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Im looking to start a marketplace thats competing with Airtasker with a different target market re professions and payments however I would like the website to show similar browse features as most important part. This includes design of logos and about 100- 120 pages to website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online