Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19519 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11250 - $22500 MXN
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I want an ecommerce website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online