Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã được trao cho abhaygoswami1 với giá $150 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am starting a film festival & require a website. I am looking for someone who can create a site that is functional & looks great. I will need several plugins & full functionality for mobile devices. I have a team working on material for the site & will need someone who can work with us & listen to our needs.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online