Đã hoàn thành

Hire a Website Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi skyfinley với giá $875 USD trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

Looking to update my website. [url removed, login to view] It was started by someone with not enough experience with shopping carts. I want a professional website and Woocomerce website to work together. Currently we are using WordPress. I will need to create 11 different shopping cart pages for each product to include the following. 1/2 page picture with 3 additional thumbnail photos of the product, a full description of the product next to the main picture, and quick link selections for all items. Those are just a few items of what i want done. For a full detailed list of work contact me.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online