Hire a Website Designer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

im running a small printing broker and trying to expand my business online. mine is a one man show and have limited budget.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online