Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $713 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

im running a small printing broker and trying to expand my business online. mine is a one man show and have limited budget.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online