Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr1315 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr192 - kr1600 SEK
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Website Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is kr192 - kr1600 SEK. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online