Còn mở

Hire a Website Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹10505 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need a 3 page webapp UI designed for an altcoin wallet ( alternate of bitcoin) It has to have a registration / signup page, wallet dashboard, mining dashboard

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online