Hire a WordPress Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 82

Mô Tả Dự Án

I've developed a Wordpress site for a sports organization. The site contains a variety of data:

1. Static content

2. Dynamic content from an RSS feed

3. Dynamic content from a 3rd-party website with scores/results/tables

However, the site design is quite basic, so we are looking to make it look more professional, and responsive such that it renders well on any device.

This is the website: [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online