Đã đóng

Hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $483 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I've developed a Wordpress site for a sports organization. The site contains a variety of data:

1. Static content

2. Dynamic content from an RSS feed

3. Dynamic content from a 3rd-party website with scores/results/tables

However, the site design is quite basic, so we are looking to make it look more professional, and responsive such that it renders well on any device.

This is the website: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online