Đã đóng

Improvement In Websites & Lead Generation

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hello,

Please provide me a quote to generate verified phone and email leads - 1000 a month.

Leads should be contactable.

Leads should be verified.

Web Design and SEO Company Leads.

Have a look at : http: // [url removed, login to view] / 2kJtf9B

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online