Install Something at my Home

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹5000 - ₹6000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

I need a part time wordpress designer urgently to start working with. contact (removed by admin). Job will be designing wordpress websites.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online