Đã đóng

Install Something at my Home

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6636 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹5000 - ₹6000 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a part time wordpress designer urgently to start working with. contact (removed by admin). Job will be designing wordpress websites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online