Đã đóng

Integrate shopping cart to a web application

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10346 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Have a website already built on php/bootstrap (custom developed). Looking for help to add Google/Facebook login, shopping cart + payment gateway + make minor fixes to existing application + provide hosting suggestions (considering SSL, payment gateway etc...). Please provide a proposal with approximate price and assumptions you make.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online