Little modifications on prestashop base theme

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

You have to make the header transparent, increase logo and prestashop base image slider to be like the screenshot, search and cart should be slightly modified to look like my screenshot.

Everything need to stay responsive and clean :)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online