Đã hoàn thành

Little modifications on prestashop base theme

Dự án này đã kết thúc thành công bởi arunteotiakumar với giá $17 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

You have to make the header transparent, increase logo and prestashop base image slider to be like the screenshot, search and cart should be slightly modified to look like my screenshot.

Everything need to stay responsive and clean :)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online