Đã đóng

Magento 2 CMS Using Smartwave Porto Theme - Design

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $565 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

We have a website that uses Magento 2 CMS and Smartwave's Porto theme - [url removed, login to view] . We have already download and created several pages but need more work.

Please only bid if you have Magento 2 experience. Porto experience is a plus. It is important that all code uses best practices.

We are looking to establish a long term relationship with a high quality provider. Provider must be available mornings (USA time) for communication as necessary. Do not bid unless you have thoroughly reviewed attached SOW.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online