Đã đóng

Magento PDF print system

Dự án này đã được trao cho manishjangir027 với giá €990 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

This should be a clone of an existing site: [url removed, login to view] (not the whole site, just this add on with the pdf print system)

The new site will only have this articel feature, no other articles will be sold on the magento shop.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online