Đã đóng

Migrate from Magento 1 to Magento 2

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €997 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Hi,

We are a web development company with a lot of clients wanting migration to Magento 2, from Magento 1.

At this moment we are looking to migrate at least 3 Magento 1 shops to Magento 2:

- All 3 shops have around [url removed, login to view] products in total

- 2 of the shops have the same items, only 1 has totally different products

- Since this is a 3rd party service we are providing to another company, we will need to have clear instructions on what has been done to migrate the platform and steps to maintain the platform. ( In order to provide them with a report on what has been done. )

- we will need a NDA agreement

Please give me a price for the 3 shops. If the service meets our expectations, we might order more services from you.

Best Regards,

João Matos

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online