Còn mở

Modify CSS layout Ruby on Rails on Github account

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $176 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Merge .zip site changes with a site connected by fork in GitHub, the site is developed on Ruby on Rails, I need new changes in Github platform, all changes are about design like font size, images, color on hover links, size of columns, change a couple of words, etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online