Đã hoàn thành

Modify Tumblr template and add additional custom pages

Dự án này đã kết thúc thành công bởi andrewhudik với giá $150 AUD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Need to modify tumblr template to add additional 3 pages, some css design fixes and fix slider not working due to javascript error.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online