Đã hoàn thành

Need Prestashop Dev to fix a few Bugs

Dự án này đã kết thúc thành công bởi phpfreelancer86 với giá $80 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

▬ I need the things on this list [url removed, login to view] fixed asap (Esp the first 7 issues)

▬ Bid only if you can do them very fast and HAVE Prestashop expertise

Thanks

*Start proposal with "Prestashop expert ready"

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online