Đã hoàn thành

Need A Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lyquochuy1988 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $55 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I need a html website for a software business. It will be one page and it should be like the layout attached.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

i want to create a website and need direction, i need a cheap 3 page website design, already have a jpg design of mobile website just need programmers to develop website, we would like to build a concert listing website we want someone to customize a template for us to make it a concert listing web, my company name is nustar nustar online we sell ink and toners we are currently building a website and need a catchy logo for ou, my company name is nustar (nustar online) we sell ink and toners we are currently building a website and need a catchy logo for , looking for a professional team to recreate a current 7 page website you would need to use the existing content redesign develop, looking for a professional team to re-create a current 7 page website you would need to use the existing content & redesign / de, i need someone to search for movie names through a website visit the link get the embed code and submit it on my website i need , i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete facenec, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete face(ne, i need a header image for the top of my website you can see the temporary attached, build a website we need a very, build a website coding need to be done in dotnet, website landing page layout, computer website index page layout, need holding page website, need simple page php website, website feature page layout, psd free page layout website, need forum page added website, ihave website address need telephone number, website designers need writers, website design need coding

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online