Đã đóng

New design for existing sauna web site

Dự án này đã được trao cho monitrix với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

We need to rebuild our existing sauna web site [url removed, login to view] based on ProLand Bootstrap template (we have the template).

Template: [url removed, login to view]

We need to optimize the web site to increase goal conversion (the goal is for the potential customer to fill out an inquiry form).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online