Còn mở

Online examination

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $879 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Setting up a site that should be able to register candidates online for practising 2000+ questions. so really we need a website to introduce our exam questions , a way of securely registering them and automatic online registration and payment facility. And we would be able to add as many questions / exams/ revisions/ explanation to the secure site

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online