Đã đóng

Open Cart Multi Seller/Marketplace

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $522 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Require open Cart multi seller extension/module for version 2.3.0.2

1-seller self registration/management( but not enable by default Admin to enable it)

2-Unlimited seller accounts

3-Each seller has its own products to add/delete /modify (every addition/modification must be take effect with Admin Approval)

4- On front end product details must be like following

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MacBook

Brand: Apple

Sold by : seller1 ( it should be hyperlink to all product related to this seller)

Product Code: Product 16

Reward Points: 600

Availability: Out Of Stock

$[url removed, login to view]

Ex Tax: $[url removed, login to view]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Admin can set commission group to assign each user

6- Total Sale and commission by seller should visible to admin and seller

7- Admin should limit the products to add by seller

Best regards,

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online