Đã hoàn thành

Prestashop 1.5 Category Block Adjustments

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphicaa với giá $147 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi, I need some minor adjustments to the Category block in the left column of the website.

BUT DO NOT DISTURB THE CURRENT CATALOG OF PRODUCTS OR WEBSITE FEATURES.

An error has appeared with the categories block on this Prestashop website. The categories list is no longer appearing in the Upper Left Column and is instead appearing in the Footer.

Instructions:

1. Please make sure you do not disturb the website and back up if necessary before carrying out work.

2. Remove the categories list from the footer of the website.

3. Place and Format the categories list in the Upper Left Column (all categories must drop down to show subcategories as before)

4. Try and Test the feature thoroughly.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online