Đã đóng

Prestashop Theme Modification -- 2

Dự án này đã được trao cho popeating với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $80 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi everybody

I need a very prestashop expert, in order to eliminate everything related with prestashop logo , market etc, like the pictures in attachment.

I want to replace those logos and link with my own logo and link. we are talking about the back office

I will assign the job only to the developer that can show me via screenshot that is possible. do not bid please if you feel that is not possible

Thanks

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online