Đã hoàn thành

Refresh my Open Cart

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ultimateconcepts với giá $51 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

Hi,

I need somebody, who can refresh my website.

I need the following:

- refresh Open Cart system in my shop

- refresh template

- add a new image viewer

- add a sale countdown module

Thank You for Your offers!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online