Đã hoàn thành

Replicate an already existing website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DemonDeveloper với giá $88 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

i want a replica of a website (it doesnt have to be an exact replica, but close). if the project goes well i will have several other websites for you to replicate. in general the websites are pretty basic (see [url removed, login to view] as an example. the project needs to be turnkey (you will set up the hosting, etc). i would like it to be html5. any questions don't hesitate to contact me.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online