Đã đóng

Revamp Shopify online shop

Dự án này đã nhận được 97 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2121 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

My current shop [url removed, login to view]

Want to update template and add more diving products categories

Move to another web address

Ideal shops

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online