Đã đóng

[RoseHostel] Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $174 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need someone can convert our web design to FRONT-END RWD Website , we will have a backstage(admin system) to link your program.

Here is our design:

desktop:[url removed, login to view]

mobile:[url removed, login to view]

Please let me know your work days and your exist references & your price.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online