Đã hoàn thành

Simple template based wordpress website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ashishshirsath25 với giá $60 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design (template purchased), I just need you to build a website for my small business. just wordpress please... let me know if you need more info... needs to be ready in two days

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online