Đã hoàn thành

Startpage should show T-Shirt Commerce Module

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Suyash87 với giá €18 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

On the website of [url removed, login to view] the visitor should immediately see the t-shirt designer module ([url removed, login to view])

Startpage should look like in the added picture

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online