Đã đóng

Sticky header wordpress site

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hello, I have a website that I am looking into making a sticky header with the logo floating when you scroll down.

Here is a perfect example:

[url removed, login to view]

Here is my current website:

[url removed, login to view]

- Logo dissappears when you scroll down, and I want it to behave just like the first website.

That's it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online