Đã đóng

Stock managment for offline store - show stock from offline store

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $638 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

we want to show the stock from our offline shop beside the online stock (theres an other stock in offline store then online ) stock should not be able to buy via online store,

it should only shown offline shopname and his stock ... stock could be write in manuell by offline shop manager in the backoffice system !

shopsystem = Prestashop 1.5

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online