Đã hoàn thành

Stripe Payment Form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ipistis với giá $100 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have a Stripe account. I want to accept credit card payments online.

I need a Stripe-enabled web form designed which collects user credit card information but does not charge (i.e. it creates a customer in Stripe so I can charge them at some point in the future. See [url removed, login to view] for code to set this up).

However, I want to be able to check that the credit card is legit using Auth & Capture ([url removed, login to view]).

Ideally, I would like to be able embed the form on my website and elsewhere.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online