Đã đóng

QA Testing of Developing Website -- 2

Dự án này đã nhận được 118 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $138 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

Hi, I have developers that are creating a website for me and would like to have someone test their current work. I am looking for someone to do QA for functionality of the website. I am looking for someone to do no more than 3 hours of testing. I would like all observations to be documented in ppt with screenshots and explanations.

More information can be provided once bid is placed.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online