QA Testing of Developing Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 124

Mô Tả Dự Án

Hi, I have developers that are creating a website for me and would like to have someone test their current work. I am looking for someone to do QA for functionality of the website. I am looking for someone to do no more than 3 hours of testing. I would like all observations to be documented in ppt with screenshots and explanations.

More information can be provided once bid is placed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online